Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK012

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK011

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK010

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK009

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK008

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK007

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK006

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK005

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK004

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK003

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK002

Tượng Sử Tử Đá Điêu Khắc – STDK001

Sư tử Lam Ngọc lớn,trấn trạch ,tiêu trừ tà khí,sát khí N037

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá lam ngọc, loại đá bán quý ở Miền Nam Hồng Kông. + Kích

Sư tử Lam Ngọc nhỏ,trấn trạch ,tiêu trừ tà khí,sát khí N036

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá lam ngọc, loại đá bán quý ở Miền Nam Hồng Kông. + Kích

Cặp sư tử đồng lớn,trấn trạch ,tiêu trừ tà khí,sát khí K091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Sư tử bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Cặp sư tử Lam Ngọc,trấn trạch ,tiêu trừ tà khí,sát khí DT153

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp sư tử đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x


Sư Tử – Sư Tử Mỹ Nghệ – Sư Tử Phong Thủy- Tượng Sư Tử